Predstavnici akademske zajednice na Digitalnoj poljoprivredi

Predstavnici akademske zajednice na Digitalnoj poljoprivredi

Predstavnici Fakulteta agrobirotehničkih znanosti izv. prof. dr. sc. Ivan Planščak, prof. dr. sc. Mladen Jurišić i mag. ing. geod. et. geoinf. Dorijan Radočaj govorit će o GIS MCDA u funkciji modeliranja pogodnosti područja za uspostavu nasada lijeske.

Kao predstavnici Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu govorit će dr. sc. Boris Lazarević iz Zavoda za ishranu bilja, izv. prof. dr. sc.  Ivica Ljubičić iz Zavoda poljoprivrednu botaniku i doc. dr. sc. Hrvoje Kutnjak iz Zavoda za specijalnu proizvodnju bilja.

Gospodin Boris Lazarević održat će predavanje o Multispektralnoj analizi u procjeni stresa kod poljoprivrednih kultura. Gospodin Ivica Ljubičić govorit će o Digitalizaciji i monitoringu poljoprivrednih površina na području Zadarske županije, a gospodin Hrvoje Kutnjak naglasit će važnost Geografsko informacijskih g sustava i daljinskih istraživanja u poljoprivredi.